Cebuano Bible

By: Edson Deda

Version: 310.0.0

Update: 2021-03-12

Download APK (21.1 MB) How to Install
Share on:
option
2
Download the APK according to your Device
Variant Architecture Minimum Version Screen DPI

Screen Shots

App Specs

Description

Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. The New Testament text generally follows the same Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version. Introductions, titles, paragraphs, and the like were not available. Therefore this file would benefit from additional work by someone who has access to a print edition.
Ang Bibliya karon gibahin ngadto sa duha ka dagkong mga grupo sa mga libro: ang Daan ug ang Bag-ong Tugon.
Ang Daang Tugon nagpakita sa kasaysayan sa kalibutan gikan sa iyang pagkalalang sa mga panghitabo human sa pagbalik sa mga Hudiyo gikan sa pagkadestiyero sa Babilonya sa ikaupat nga siglo BC
Sumala sa tradisyon, gidawat sa kadaghanan sa mga Kristohanon, ang Bibliya gisulat sa 40 ka mga tigsulat, sa taliwala sa 1500 ug sa 450 BC (sa Daang Tugon) ug sa taliwala sa 45 ug 90 AD (ang Bag-ong Tugon), nga moabut ang usa ka panahon sa hapit 1600 ka mga tuig. 6 Kadaghanan sa mga historyador nagtuo nga ang petsa sa unang mga sinulat giisip nga sagrado mao ang labi pa bag-o nga: kay sa panig-ingnan, samtang ang Kristohanong tradisyon nagbutang Moises ingon nga ang tagsulat sa unang lima ka basahon sa Bibliya (Pentateuch), daghang eskolar mouyon nga unang tinigum, hinipos lamang human sa pagkadestiyero sa Babilonya, gikan sa ubang mga teksto nga sukad pa sa ikapulo ug sa ikaupat nga siglo sa wala pa Jesukristo.7 Daghang mga eskolar usab sa nag-angkon nga kini gisulat sa daghang mga tawo gikan sa lain-laing mga rehiyon ug sa mga nasud..

Read more

Follow :