De Staat van Volksgezondheid en Zorg app free for iPhone/iPad
De Staat van Volksgezondheid en Zorg app free for iPhone/iPad

De Staat van Volksgezondheid en Zorg app free for iPhone/iPad

Share with friends

How to install De Staat van Volksgezondheid en Zorg app free for iPhone/iPad

Download De Staat van Volksgezondheid en Zorg for iPhone/iPad
Welcome to AppNaz.com, where we provide you with information on discounted prices of all applications, including games, that you love on iOS. With AppNaz.com, you can easily find the app/game you like to download or to follow its price changes even though you can’t find that app on other store such as App Store due to regional blocks or other reasons. With international access, you can also track price history of your favourite app in your local currency.
To download De Staat van Volksgezondheid en Zorg from our website on mobile (iPhone/iPad), follow these steps below:
Click on the “Download” button on AppNaz.com to be redirected to the app on App Store
Download and start using the app
Note: The steps above are for free apps from the developers. With all paid apps, we will redirect you to App Store and you will have to pay to download the app to your device. A way of saving money is to follow the ups and downs of the prices of your favourite apps on AppNaz.com in order to download for free or pay the least amount.

Description

De Staat van Volksgezondheid en Zorg (kortweg de Staat VenZ) presenteert actuele en eenduidige cijfers over de verschillende domeinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): volksgezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugd en sport. Hiermee kan het beleid van VWS worden gevolgd en verantwoord.

Er is brede behoefte aan betere toegankelijkheid tot actuele cijfers over de gezondsheidszorg. Met de app 'Zorgcijfers' geeft het Ministerie van VWS invulling aan deze behoefte en hoopt zij dat het gebruik ervan leidt tot meer transparantie en het beter benutten van beschikbare cijfers.

Het ministerie van VWS is zich ervan bewust dat van sommige cijfers meerdere (en soms actuelere) cijferbronnen beschikbaar zijn. In de app is met het oog op de transparantie ervoor gekozen om voor elk cijfer één bron te kiezen. De app 'Zorgcijfers' is daarmee een eerste stap in het harmoniseren van begrippen, definities, bronnen en uitkomsten. Via het contactformulier kan gereageerd worden met opmerkingen, suggesties, vragen etc. die ons kunnen helpen bij verdere ontwikkeling .

Alle tabellen, grafieken en kaartjes zijn uit openbare bronnen. Per item wordt alleen het meest actuele cijfer getoond. Als een cijfer uit een van de gebruikte bronnen wordt geactualiseerd is het streven dit cijfer binnen een maand in de app verwerkt te hebben. De uitsnede van de meest gebruikte kerncijfers wordt minstens vier keer per jaar ververst. De app wordt twee keer jaar per in september (bij de begroting) en mei (bij de verantwoording) in zijn geheel geactualiseerd. Via het archief blijven oudere sets beschikbaar.

De Staat van Volksgezondheid en Zorg Apps 2.1 ADDITIONAL INFORMATION

Current Version:
2.1
Size:
2.02 MB
First Tracked:
Content Rating:
17+
Updated:
Developer:
Category:
Download