Math Pro Aplikácie pre iPhone / iPad
Math Pro Aplikácie pre iPhone / iPad

Math Pro Aplikácie pre iPhone / iPad

Share with friends

História vývoja cien

Zadarmo €2.29 2018-03-03
€2.29 Zadarmo 2018-02-12
Zadarmo €2.29 2018-01-14
€2.29 Zadarmo 2017-12-14
Zadarmo €2.29 2017-06-12
€2.29 Zadarmo 2017-05-31
Zadarmo €2.29 2017-05-30
€2.29 Zadarmo 2017-05-24
Zadarmo €2.29 2017-05-12
€1.99 Zadarmo 2017-05-04
Zadarmo €1.99 2017-04-11
€1.99 Zadarmo 2017-03-28
prvý Pásový €1.99 2017-02-28

Ako nainštalovať Math Pro Aplikácie pre iPhone / iPad

Stiahnite si Math Pro na iPhone/iPad
Vitajte na AppNaz.com, kde vám poskytnúť informácie o zvýhodnené ceny všetkých aplikácií, vrátane hier, ktoré máte radi na iOS. S AppNaz.com, môžete ľahko nájsť app / hru, ktorú chcete stiahnuť alebo sledovať svoje cenové zmeny, aj keď nemôžete nájsť danú aplikáciu na iných obchodoch, ako je iTunes Store v dôsledku regionálnych blokov alebo z iných dôvodov. S medzinárodným prístupom, môžete tiež sledovať históriu cien obľúbenej aplikácii v miestnej mene.
Ak chcete stiahnuť Math Pro z našich webových stránok na mobilnom (iPhone/iPad), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Kliknite na tlačidlo "inštalovať" na AppNaz.com, ktoré majú byť presmerované do aplikácie na iTunes
Stiahnuť a začať používať aplikáciu
Poznámka: Vyššie uvedené kroky sú bezplatných aplikácií od vývojárov. So všetkými platených aplikácií, budeme vás presmeruje na iTunes Store a vy budete musieť zaplatiť stiahnuť aplikáciu do svojho mobilného. Spôsob, ako šetriť peniaze je sledovať vzostupy a pády cien aplikácií sa vám páči na AppNaz.com za účelom sťahovania zadarmo alebo platiť čo najmenšie množstvo pre svoje obľúbené aplikácie.

Popis

Get six applications for the price of two and ace your math classes.

Rated 5/5 by AppleBitesize: www.applebitesize.com/posts/math-pro-review

"Math Pro" will take you through high-school Math and beyond. It is a powerful tool that is overflowing with the tutorials, examples, and solvers from the following applications: Algebra Pro, Geometry Pro, Probability Pro, Statistics Pro, PreCalculus Pro, and Calculus Pro.

"Math Pro" is completely searchable, and it covers an astonishing array of topics:

- Classifying Numbers
- Points and Lines
- Systems of Equations
- Word Problems
- Inequalities
- Linear Programming
- Direct and Inverse Variation
- Polynomials
- Zeros and End Behavior
- Synthetic Division
- Remainder Theorem
- Factoring
- Domains and Ranges
- Compositions of Functions
- Function Transformations
- Inverse Functions
- Piecewise Functions
- Quadratic Functions
- Quadratic Formula
- Perimeter, Area and Volume
- Angles
- Segments
- Midpoints
- Distance Formula
- Distance from Point to Line
- Law of Sines
- Law of Cosines
- Solving Triangles
- Similar Triangles
- Congruent Triangles
- 30-60-90 Triangles
- 45-45-90 Triangles
- Medians
- Altitudes
- Perpendicular Bisectors
- Orthocenters
- Circumcenters
- Centroids
- Circles
- Quadrilaterals
- Regular Polygons
- Logic Statements
- Postulates and Theorems
- Geometric Proofs
- Venn Diagrams
- Bayes' Theorem
- Survey Results
- Odds
- Permutations
- Combinations
- Taking Balls from Urns
- Replacement vs. Non-Replacement
- Independent Events
- Dice
- Roulette
- Lottery
- Poker
- General Card Problems
- Expected Value
- Birthday Problem
- Five Number Summaries
- Outliers
- Linear Regression
- Chebyshev's Theorem
- Normal Distributions
- Binomial Distributions
- Poission Distributions
- Exponential Distributions
- Chi Squared Distributions
- T-Tests
- Confidence intervals
- Uniform Random Number Generator
- Binomial Random Number Generator
- Gaussian Random Number Generator
- Poisson Random Number Generator
- Exponential Random Number Generator
- Logarithms
- Logarithmic Functions
- Exponential Functions
- Rational Functions
- Compound Interest
- Graph Symmetry
- Conic Sections
- Arithmetic Sequences
- Geometric Sequences
- Matrices
- Binomial Expansion
- Complex Numbers
- Rectangular and Polar Notation
- Standard Unit Circle
- Unit Circle Representations of the Six Trig Functions
- Attributes and Graphical Representations of the Six Trig Functions
- Changes in Amplitude, Period, Horizontal Shifts and Vertical Shifts
- Formulas and Identities
- Degree/Radian Conversions
- Inverse Trig Functions
- Reference Angles
- Simplifying Trig Expressions
- Angles of Elevation and Depression
- Polar curves: Limacons, Rose Curves, and Lemniscates
- Limits
- Continuity
- Differentiability
- RDQ, LDQ, SDQ and NDQ
- Equations of Tangent Lines
- Partial Derivatives
- Implicit Differentiation
- Chain Rule
- Product Rule
- Quotient Rule
- Related Rates Problems
- Optimization Examples (Min/Max)
- Derivatives of Inverse Functions
- Taylor and Maclaurin Series
- Derivative Tables
- Derivatives of Integrals
- Arc Length
- Riemann Sums
- Fluid Problems
- Double Integrals
- Integration by Parts
- Definite and Indefinite Integrals
- Volumes of Solids of Revolution
- Cross Sectional Volumes
- Integral tables
- Position, Velocity and Acceleration
- Calculus Theorems

I welcome all comments, questions, and suggestions: [email protected]

I will answer your math questions for free on Facebook:

www.facebook.com/lfeldmantutoring

Math Pro Aplikácie 6.1 ĎALšIE INFORMáCIE

Aktuálna verzia:
6.1
Veľkosť:
12.75 MB
Dátum vydania:
Hodnotenie obsahu:
17+
Aktualizované:
Vývojár:
Kategórie:
Download