Ứng dụng 關鍵英單:基礎字彙2200 cho điện thoại iPhone/iPad
Ứng dụng 關鍵英單:基礎字彙2200 cho điện thoại iPhone/iPad

Ứng dụng 關鍵英單:基礎字彙2200 cho điện thoại iPhone/iPad

Share with friends

Lịch sử giá

₫45,000 ₫109,000 2018-01-02
₫109,000 ₫45,000 2017-12-05
₫69,000 ₫109,000 2017-04-12
₫45,000 ₫69,000 2017-03-27
₫109,000 ₫45,000 2017-03-23
₫22,000 ₫109,000 2017-03-20
Theo dõi lần đầu ₫22,000 2017-03-02

Cách cài đặt Ứng dụng 關鍵英單:基礎字彙2200 cho điện thoại iPhone/iPad

Tải 關鍵英單:基礎字彙2200 cho iPhone/iPad
Chào mừng bạn đến với trang web AppNaz.com – trang cung cấp thông tin giảm giá của tất cả các ứng dụng/trò chơi trên các chợ dành cho hệ điều hành iOS. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tìm thấy ứng dụng/ trò chơi mà mình yêu thích để tải hoặc theo dõi sự tăng/giảm giá của ứng dụng/trò chơi đó dù nó không có trên các cửa hàng như iTunes Store do hạn chế quốc gia hay những vấn đề khác. Với chức năng quản lý giá đa quốc gia, bạn cũng có thể dễ dàng tra cứu lịch sử giá của ứng dụng/trò chơi mà mình yêu thích bằng chính đồng tiền tại quốc của bạn.
Để cài đặt trò chơi 關鍵英單:基礎字彙2200 từ trang web của chúng tôi cho điện thoại (iPhone/iPad) bạn cần làm theo các bước sau:
Với điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad:
1. Bấm vào nút “Cài đặt” và AppNaz.com sẽ đưa bạn đến ứng dụng được cung cấp trên chợ iTunes
2. Tải ứng dụng bạn cần và thưởng thức.
Lưu ý: Các bước tải bên trên dành cho ứng dụng được cung cấp miễn phí bởi nhà phát triển. Với những ứng dụng phải trả phí, chúng tôi sẽ đưa bạn tới liên kết tải trực tiếp từ các chợ iTunes Store và bạn phải thanh toán một khoản tiền để có được ứng dụng đó về máy. Một cách tiết kiệm hơn là hãy theo dõi sự tăng/giảm giá của ứng dụng/trò chơi đó trên trang web AppNaz.com của chúng tôi để có thể tải miễn phí hoặc trả mức phí thấp nhất cho ứng dụng/trò chơi mà bạn yêu thích.

sự miêu tả

*****新品上市,限時優惠特價NT$30(原售價NT$150),敬請把握機會!***** *****採用間隔式記憶,以最少的複習次數,熟記大量字彙!***** 本系列App將大考中心公布的7000字彙,依照難易程度與字彙量,分為:  《關鍵英單:基礎字彙2200》  《關鍵英單:核心字彙2201~4400》  《關鍵英單:進階字彙4401~7000》 這三等級難度分別約等同於全民英檢初級、中級、中高級。內容提供完整必備的單字,不但能訓練高一、高二的學生打造紮實的英語字彙基礎,分類字彙的編排方式,更能幫助高三學生達到溫故知新的複習特效。學生只需依序累積初級、中級、中高級的英文單字,就能由淺入深有效記憶所有必考單字。 本App學習內容為《關鍵英單:基礎字彙2200》,搭配Mebook智慧型單字背誦系統,讓您以獨特的科學化記憶方法,完成「最具效率」與「最有效果」的單字背誦。本系統完美實現「遺忘曲線」與「間隔式複習」的學習理論,在學習過程中,將依照您的記憶情形,智能調節學習內容,讓您花最少的複習次數,將所學習的單字都能鞏固在長期記憶中。 ● 建議您這樣學習 1. 首先,選擇學習模式,進入單字表,標示已熟記單字,讓熟記單字不再出現,提升學習效率。 2. 設定好每日計畫,進入背誦模式,依系統出現的單字背誦,逐步將單詞從”不記得”轉變為長期記憶。 3. 進入學習模式,依需求彈性複習。 ● 學習內容特點 1. 六大分類編排,背誦能觸類旁通,將相關單字一次背足 採用主題分類方式編排,同個主題之下再細分成數個Unit,單字採字母排序。使用者可進行相關字彙的串聯學習,加強記憶效果,以收事半功倍之效。 2. 必考單字資料全方位呈現 完整列出必考字彙的學習重點,包括KK音標、詞性、字義、動詞三態、例句。另外配合大考範圍,提供字彙的相關衍生字(包括同義、反義和詞類變化),與常用片語補充,以達成更全面的學習。 3. 字根、字首、字尾強化單字記憶 多數單字均依其字根、字首、字尾的原則作拆解,列點解說意義。使用者藉由單字拆解而達到魔法般的背誦成效,以加強認識字彙的能力。 4. 單字列舉核心定義 以高中使用的範圍為準,列出字彙一至數個重要的定義,依重要性及使用頻率排序,並加以編號,並提供例句。 5. 多樣的例句兼具活潑、實用與生活化  (1) 為了避免死背單字卻不懂得靈活運用,根據每個單字、詞性、不同定義、相關衍生字、常用片語及補充用法等,都提供了符合生活情境的實用例句。  (2) 例句的取材範圍多元化,涵蓋各種不同的領域,包含一般生活、新聞、音樂、科技、環保、休閒、政治、軍事、商業、旅遊、生活禮儀、運動等,以拓展閱讀領域。  (3) 考古題:加入大考考古題曾出現的例句,並在句末標明考試年分與名稱。 ● 學習功能特色 1. 兩大學習理論,完美實現:採用艾賓豪斯「遺忘曲線」與萊特納「間隔式複習」兩大理論所設計,協助背誦者能在記憶曲線的最佳時段進行英文單字的背誦與複習,讓所學的單字都能達到長期記憶。 2. 背最關鍵單字,事半功倍:每天的複習,系統只呈現最關鍵(不複習即將忘掉)的單字,絕不多花您的時間,用科學的方法、最省力的方式,熟記大量字彙。 3. 背誦/學習雙模式,彈性運用:「背誦模式」是依學習記憶曲線所設計的複習機制,讓所學的單字逐步成為長期記憶;您也能使用「學習模式」,進行系統外的複習。 4. 自訂學習進度:可依每天背誦字數或預定完成天數擬定計畫,系統將自動換算可完成的天數或每天需背誦的單字數,協助您完成學習目標。 5. 睡眠學習:利用淺眠期的「耳讀學習法」聽單字,有助於醒後回憶單字的正確率。 6. 單字拼讀:在行進中打開單字拼讀功能,您也能用聽得背單字。 7. 單字練功房:提供聽音辨字、單字選擇、中譯選擇等三種題型,搭配精心設計的測驗練習進行學習,可多重刺激學習記憶,確保學習成果。 8. 成就系統:自動記錄學習進度,並以圖表呈現,您可直觀看到自己努力的成果。 9. 單字簿管理:將要加強的單字加入收藏管理。可新增組別,如”期中考範圍”收錄考試單字。 10. 雲端服務:登入會員後,可同步學習記錄保存在我們雲端服務器,無論從網站和手持裝置都能查看您的學習記錄與單字量。 11. 我的單字量:將已完成學習的單字,自動轉成「我的單字量」,忠實量化並呈現您的單字背誦成果。 (更多的「Mebook智慧型單字背誦系統」使用功能,詳見www.mebook.com.tw) ● 客服聯絡:如對產品有任何想法或建議,或者使用上遭遇問題,都歡迎和我們聯絡-  1. 客服信箱:[email protected]  2. 客服留言板:http://www.mebook.com.tw/iPhone/SupportTC.asp  3. 客服電話:請於上班時間來電02-77210772轉510  我們一定竭誠為您服務。

關鍵英單:基礎字彙2200 Ứng dụng 3.0.0 THôNG TIN Bổ SUNG

Phiên bản hiện tại:
3.0.0
Kích thước:
310.07 MB
Ngày phát hành:
Đánh giá nội dung:
4+
Cập nhật:
Nhà phát triển:
Thể loại:
Download