Ứng dụng Weather Now US Local Forecast ,Widget & Alerts cho điện thoại iPhone/iPad
Ứng dụng Weather Now US Local Forecast ,Widget & Alerts cho điện thoại iPhone/iPad

Ứng dụng Weather Now US Local Forecast ,Widget & Alerts cho điện thoại iPhone/iPad

Share with friends

Lịch sử giá

Miễn phí ₫109,000 2018-04-21
₫109,000 Miễn phí 2018-04-17
Miễn phí ₫109,000 2018-04-13
₫109,000 Miễn phí 2018-04-10
Miễn phí ₫109,000 2018-04-07
₫109,000 Miễn phí 2018-04-04
Miễn phí ₫109,000 2018-03-27
₫109,000 Miễn phí 2018-03-26
Miễn phí ₫109,000 2018-03-24
₫109,000 Miễn phí 2018-03-22
Miễn phí ₫109,000 2018-03-17
₫109,000 Miễn phí 2018-03-15
Miễn phí ₫109,000 2018-03-13
₫109,000 Miễn phí 2018-03-12
Miễn phí ₫109,000 2018-03-10
₫109,000 Miễn phí 2018-03-08
Miễn phí ₫109,000 2018-03-07
₫109,000 Miễn phí 2018-03-05
Miễn phí ₫109,000 2018-03-03
₫109,000 Miễn phí 2018-02-28
Miễn phí ₫109,000 2018-02-24
₫109,000 Miễn phí 2018-02-22
Miễn phí ₫109,000 2018-02-20
₫109,000 Miễn phí 2018-02-19
Miễn phí ₫109,000 2018-02-17
₫109,000 Miễn phí 2018-02-16
Miễn phí ₫109,000 2018-02-13
₫109,000 Miễn phí 2018-02-12
Miễn phí ₫109,000 2018-02-10
₫109,000 Miễn phí 2018-02-09
Miễn phí ₫109,000 2018-02-07
₫109,000 Miễn phí 2018-02-05
Miễn phí ₫109,000 2018-02-03
₫109,000 Miễn phí 2018-02-02
Miễn phí ₫109,000 2018-01-30
₫179,000 Miễn phí 2018-01-29
Miễn phí ₫179,000 2018-01-27
₫109,000 Miễn phí 2018-01-26
Miễn phí ₫109,000 2018-01-24
₫109,000 Miễn phí 2018-01-18
Miễn phí ₫109,000 2018-01-17
₫109,000 Miễn phí 2018-01-12
Miễn phí ₫109,000 2017-12-30
₫109,000 Miễn phí 2017-12-28
Miễn phí ₫109,000 2017-12-27
₫109,000 Miễn phí 2017-12-25
Miễn phí ₫109,000 2017-12-22
₫109,000 Miễn phí 2017-12-20
Miễn phí ₫109,000 2017-12-19
₫109,000 Miễn phí 2017-12-16
Miễn phí ₫109,000 2017-12-14
₫109,000 Miễn phí 2017-12-11
Miễn phí ₫109,000 2017-12-07
₫109,000 Miễn phí 2017-12-06
Miễn phí ₫109,000 2017-12-05
₫109,000 Miễn phí 2017-12-02
Miễn phí ₫109,000 2017-12-01
₫109,000 Miễn phí 2017-11-27
Miễn phí ₫109,000 2017-11-25
₫109,000 Miễn phí 2017-11-24
Miễn phí ₫109,000 2017-11-23
₫109,000 Miễn phí 2017-11-22
Miễn phí ₫109,000 2017-11-21
₫109,000 Miễn phí 2017-11-20
₫45,000 ₫109,000 2017-11-18
₫109,000 ₫45,000 2017-11-17
Miễn phí ₫109,000 2017-11-08
₫109,000 Miễn phí 2017-11-07
Miễn phí ₫109,000 2017-11-06
₫109,000 Miễn phí 2017-10-24
₫179,000 ₫109,000 2017-09-29
₫109,000 ₫179,000 2017-09-28
Miễn phí ₫109,000 2017-09-21
₫179,000 Miễn phí 2017-09-20
Miễn phí ₫179,000 2017-09-19
₫109,000 Miễn phí 2017-09-18
₫179,000 ₫109,000 2017-09-14
₫109,000 ₫179,000 2017-09-12
Miễn phí ₫109,000 2017-09-08
₫109,000 Miễn phí 2017-09-06
Miễn phí ₫109,000 2017-08-29
₫109,000 Miễn phí 2017-08-28
Miễn phí ₫109,000 2017-08-23
₫109,000 Miễn phí 2017-08-22
Miễn phí ₫109,000 2017-08-19
₫109,000 Miễn phí 2017-08-18
Miễn phí ₫109,000 2017-08-12
₫109,000 Miễn phí 2017-08-11
₫219,000 ₫109,000 2017-07-29
Miễn phí ₫219,000 2017-07-28
₫109,000 Miễn phí 2017-07-27
₫219,000 ₫109,000 2017-07-22
Miễn phí ₫219,000 2017-07-21
₫109,000 Miễn phí 2017-07-20
Miễn phí ₫109,000 2017-07-18
₫109,000 Miễn phí 2017-07-13
Miễn phí ₫109,000 2017-07-11
₫109,000 Miễn phí 2017-07-06
Miễn phí ₫109,000 2017-07-04
₫219,000 Miễn phí 2017-07-03
₫109,000 ₫219,000 2017-06-30
Miễn phí ₫109,000 2017-06-28
₫99,000 Miễn phí 2017-06-25
Miễn phí ₫99,000 2017-06-23
₫99,000 Miễn phí 2017-06-21
Miễn phí ₫99,000 2017-06-19
₫99,000 Miễn phí 2017-06-18
Miễn phí ₫99,000 2017-06-15
₫99,000 Miễn phí 2017-06-14
Miễn phí ₫99,000 2017-06-12
₫99,000 Miễn phí 2017-06-11
Miễn phí ₫99,000 2017-06-08
₫99,000 Miễn phí 2017-06-07
Miễn phí ₫99,000 2017-06-06
₫99,000 Miễn phí 2017-06-05
Miễn phí ₫99,000 2017-05-30
₫99,000 Miễn phí 2017-05-29
₫199,000 ₫99,000 2017-05-27
Miễn phí ₫199,000 2017-05-26
₫99,000 Miễn phí 2017-05-25
Miễn phí ₫99,000 2017-05-23
₫99,000 Miễn phí 2017-05-22
₫199,000 ₫99,000 2017-05-20
Miễn phí ₫199,000 2017-05-19
₫99,000 Miễn phí 2017-05-18
Miễn phí ₫99,000 2017-05-16
₫99,000 Miễn phí 2017-05-15
₫199,000 ₫99,000 2017-05-13
Miễn phí ₫199,000 2017-05-12
₫99,000 Miễn phí 2017-05-11
Miễn phí ₫99,000 2017-04-30
₫99,000 Miễn phí 2017-04-29
Miễn phí ₫99,000 2017-04-27
₫99,000 Miễn phí 2017-04-26
Miễn phí ₫99,000 2017-04-23
₫99,000 Miễn phí 2017-04-22
Miễn phí ₫99,000 2017-03-28
₫99,000 Miễn phí 2017-03-27
Theo dõi lần đầu ₫99,000 2017-02-28

Cách cài đặt Ứng dụng Weather Now US Local Forecast ,Widget & Alerts cho điện thoại iPhone/iPad

Tải Weather Now US Local Forecast ,Widget & Alerts cho iPhone/iPad
Chào mừng bạn đến với trang web AppNaz.com – trang cung cấp thông tin giảm giá của tất cả các ứng dụng/trò chơi trên các chợ dành cho hệ điều hành iOS. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tìm thấy ứng dụng/ trò chơi mà mình yêu thích để tải hoặc theo dõi sự tăng/giảm giá của ứng dụng/trò chơi đó dù nó không có trên các cửa hàng như iTunes Store do hạn chế quốc gia hay những vấn đề khác. Với chức năng quản lý giá đa quốc gia, bạn cũng có thể dễ dàng tra cứu lịch sử giá của ứng dụng/trò chơi mà mình yêu thích bằng chính đồng tiền tại quốc của bạn.
Để cài đặt trò chơi Weather Now US Local Forecast ,Widget & Alerts từ trang web của chúng tôi cho điện thoại (iPhone/iPad) bạn cần làm theo các bước sau:
Với điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad:
1. Bấm vào nút “Cài đặt” và AppNaz.com sẽ đưa bạn đến ứng dụng được cung cấp trên chợ iTunes
2. Tải ứng dụng bạn cần và thưởng thức.
Lưu ý: Các bước tải bên trên dành cho ứng dụng được cung cấp miễn phí bởi nhà phát triển. Với những ứng dụng phải trả phí, chúng tôi sẽ đưa bạn tới liên kết tải trực tiếp từ các chợ iTunes Store và bạn phải thanh toán một khoản tiền để có được ứng dụng đó về máy. Một cách tiết kiệm hơn là hãy theo dõi sự tăng/giảm giá của ứng dụng/trò chơi đó trên trang web AppNaz.com của chúng tôi để có thể tải miễn phí hoặc trả mức phí thấp nhất cho ứng dụng/trò chơi mà bạn yêu thích.

sự miêu tả

Amazingly beautiful 3D images of our planet draws your attention for so long that you may forget that the application has other useful features that allows you easy access to precise, global weather information.

Features:
• Easily select different cities using the city carousel with national flags 
• Chic 3D “home screen” with high-quality real-time image of the earth, atmosphere, the stars and the sun 
• 15-day forecast chart with detailed daily weather conditions, independent day and night temperature charts 
• 48-hour hourly forecast with detailed information with real-time changing of chart step 
• Database of 80 000 cities with weather information, quick look-up and automatic detection of location
• Temperature on the icon badge
• Customized Weather Widget
• Weather Maps

The main features of “Weather Now” are the “home screen” and the forecast page with a unique way of scaling the charts. On the “home screen”, you can get information on the selected location such as local time and current weather with detailed weather conditions, and, of course, an incredibly beautiful three-dimensional image of the globe with realistic-looking atmosphere, the sun and the stars. You can manually turn it, increase and decrease its size, run the slow spinning animation or stop it. Installed in a cradle or dock station, the application can run as a screensaver, attracting your friends and fellows. 

The weather forecast is provided by CustomWeather, Inc, an American weather provider of global weather information for over 15 years. CustomWeather is a leader in technology and meteorological innovation, providing local weather information to companies and application developers around the world. 

The current weather data is gathered from thousands of professionally installed and maintained weather stations installed mostly at airports. WeatherNow only shows current weather from stations that have reported local weather conditions within the past hour. Current weather data is refreshed every 30 minutes; that is twice as frequent as most other weather providers can offer. Unique 48-hour forecasts from over 80,000 locations around the world provide a level of coverage and detail that simply cannot be found elsewhere. 

Current weather information includes: description, air temperature, wind direction and force, humidity, dew point, pressure, visibility, as well as comfort index with reference to current weather conditions. 
Detailed weather forecast information includes: description, day and night air temperature, wind direction and force, humidity, UV index, probability of precipitation, and comfort index with reference to current weather conditions.

Weather Now US Local Forecast ,Widget & Alerts Ứng dụng 2.8.0 THôNG TIN Bổ SUNG

Phiên bản hiện tại:
2.8.0
Kích thước:
53.06 MB
Ngày phát hành:
Đánh giá nội dung:
4+
Cập nhật:
Nhà phát triển:
Thể loại:
Download