AppNaz.com
button menu
Home Health & Fitness Första Hjälpen

Första Hjälpen Apps for Android

App rating: 3.5/5

App information

Android
Version 1.3
Last Updated
Size 3.24 MB
Downloads 10000 + Downloads
Developer Trygg Hansa
Categories Health & Fitness
Supported Android 2.2

Description

I denna applikation kan du läsa mer om vilka åtgärder som bör vidtas både vid små och större olyckor, testa dina kunskaper i vår quiz samt enkelt hitta närmaste sjukhus, vårdcentral eller apotek baserat på var du befinner dig. Du kan även öva Hjärt och Lungräddning (HLR) i vår interaktiva guide.

Applikationen ska förstås bara ses som ett komplement och inte en ersättning för att t ex gå en kurs i Röda Korsets regi.

Viktig juridisk information

Användarvillkor
Innehållet i denna applikation är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, eller behandling av legitimerad läkare. Vi uppmanar alla patienter med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare. Om du har frågor om, eller bekymmer med din hälsa, bör du alltid konsultera läkare innan du påbörjar en behandling.

Innehållet i denna applikation varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling. Användare får fritt göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt bruk. Förutsatt att:

-Dokumenten ej redigeras och även i övrigt ej ändras.
-Ingen avgift tas ut för utlån av materialet.
-Att Trygg-Hansa uttryckligen anges som källa.

I övrigt gäller att materialet på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddat och användning och återgivande utöver ovanstående får inte ske utan skriftlig tillåtelse.

Utgivaren av denna applikation, Trygg-Hansa Försäkrings AB, tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i våra dokument.

Vi följer HON koden
http://www.hon.ch/HONcode/Swedish/

Screenshots & Videos